επικοινωνία - contacto

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας - 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Μεταφραστής
kpaleologos@itl.auth.gr

Konstantinos Paleologos
Profesor Titular de Traductología Aplicada - 
Universidad Aristóteles de Salónica,
Traductor
kpaleologos@itl.auth.gr
¿
§Æ
ňĴŦŮũ
ǽõųΦЭЊمồ⅔ΏД
ЏЯкљұتפصזڀڇẪặẄửΩ
L@ﻹﯔ∂∞ỹڙjξÂÔшΰŁĦè©
[│▐││

│?│}│

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου